Tutkiva mielen ja kehon työpaja

Kurssilla tutustutaan omaan henkilökohtaiseen mielen ja kehon liikkeeseen. Opettelemme kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta ja sen tuomia viestejä. Vahvistamme omaa minäkuvaa ja identiteettiä. Jokaisen elämän polulta löytyy haasteita, joten tutkimme kuinka ne ovat vaikuttaneet meihin ihmisenä. Metodeina kurssilla käytetään kuvataidetta, värejä, psykofyysistä työskentelyä, tanssia sekä mindfulness- harjoitteita. Kurssille tultaessa ei tarvitse osata maalata, piirtää tai tanssia, sillä lopputulos ei ole tärkein, vaan itse prosessi. Tapaamiset kestävät noin 90 minuuttia kerta. Minimi osallistujamäärä on viisi ja maksimi kahdeksan osallistujaa. Ryhmässä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmän jäsentä.

Tunnetaideterapia työpaja

Tunnetaideterapia antaa mahdollisuuden tutustua
tunteisiimme, tunneperimäämme ja niiden myötä oivaltamaan asioita. Tunnetaideterapian avulla voimme löytää merkityksiä itsestämme ja elämästämme. Voimme tutustua omaan itseemme ja tutustua omiin toimintamalleihimme.

Tunnetaideterapiassa maalataan omia tunteita ja kehosta nousseita tuntemuksia. Värit kertovat tunteista ja värien merkitykset ovat jokaiselle omansa. Tunteita ei tarvitse paeta tai peitellä. Kurssille tultaessa ei tarvitse osata maalata tai piirtää, sillä lopputulos ei ole tärkein vaan itse prosessi. Tapaamiset kestävät noin 90- 120min minuuttia kerta. Ryhmässä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee jokaista ryhmän jäsentä.